Få god oversikt

  •  Ren design, engasjerende ikoner, intuitiv struktur og håndtegnede illustrasjoner.

  •  Få fullstendig oversikt ved å kaste et blikk på siden.

  •  Gode brukeropplevelser gir mestringsfølelse og positive læringsopplevelser.

  Enkelt å holde fokus

  •  Tavleundervisning og synlig lærer aktiviser de viktige læringssentrene i
      hjernen.

  •  Korte og presise videoer regissert av et profesjonelt filmteam i studio.

  Forstå det vanskelige

  •  Motiverende lærer med topp score fra elevundersøkelsen.

  •  Videoer med eksempler, analogier og tankekart.

  •  Til hver teorivideo har vi anbefalte studieteknikker.

  Øv på riktig tema

  •  Videoer kan merkes med ulike emojis som representerer din læringsopplevelse.

  •  Selvtester med oversiktskart som viser temaer det er vanlig å møte på eksamen. Oppgavene blir også markert med en farge etterhvert som du
     løser de. 

  •  Selvtester med oversiktskart over hvilke oppgaver andre studenter opplever som krevende.

  Få hjelp når du stopper opp

  •  Våre leksehjelpere vet hvordan man skaper positive læringsopplevelser. Ved å sette ord på dine tanker blir det enklere å oppdage hva som holder deg tilbake.

  •  Superelev gjennomgår de beste studieteknikker i 50 korte og effektive artikler.

 • 1P
 • 1PY
 • 1T
 • 2P
 • S1
 • R1
 • S2
 • R2
 • Teorivideo Oppgavevideo
 • Eksamensquiz- oppgaver
 • Studietips artikler Studietips video
 • Eksamengjennom- gang video
 • Lærebokveiviser Temasøk
 • 95 stk70 stk
 • 45 stk60 stk
 • 130 stk150 stk
 • 70 stk40 stk
 • 100 stk120 stk
 • 120 stk120 stk
 • 110 stk95 stk
 • 145 stk110 stk
 • 175 stk
 • Se 1P
 • 130 stk
 • 180 stk
 • 130 stk
 • 170 stk
 • 130 stk
 • 100 stk
 • 35 stk
 • Se 1P
 • 35 stk
 • 45 stk
 • 30 stk
 • 35 stk
 • 35 stk
 • 30 stk
 • 815 stk 765 stk

 • 1015 stk

 • 23 stk 20 stk

 • 245 stk