Hvordan forstå nye begreper?

Sliter du ofte med å forstå nye begreper? Tar det lang tid for deg å lære nye prinsipper? Da er det kanskje et tegn på at du bør bruke nye strategier på å forstå ulik informasjon. Lærere bruker ofte forskjellige strategier for å introdusere nye begreper til elevene, men disse strategiene kan du også bruke på egenhånd. Her er fem metoder du kan bruke til å forstå nye begreper!

1. Lage analogier

Analogier gjør at du forstår nye ting ved å koble det til noe du allerede kan. For eksempel – da du lærte om brøk på skolen så du sikkert eksemplet med pizzadeling. Hvis man deler pizzaen i to, og du tar en del, da har du tatt ½ pizza. Pizza- eller kakedeling er noe vi alle har sett fra før, så det er mye lettere for oss å forstå begrepet brøk gjennom en pizzaanalogi. Det samme kan du prøve å gjøre med de nye begrepene du lærer.

2. Tegne diagrammer


Det finnes mange typer diagrammer man kan tegne – noen eksempler kan være tankekart, venndiagram, flytdiagram og tabeller. Diagrammer kan hjelpe deg å se sammenheng og skape oversikt.

3. Når du ikke forstår noe

Når du ikke forstår noe, bør du ikke tenke “jeg kan ingenting”. Du kan heller prøve å finne ut akkurat hvor du ikke forstod, og jobbe videre derifra. Så kan du lese om akkurat det temaet fra så mange ulike kilder som mulig.

4. Gjør oppgaver

Oppgaver gjør at du får sjansen til å kontrollere at du virkelig forstod begrepet, samtidig som du repeterer det du nettopp har lært. Av og til kan det hjelpe å prøve deg på noen oppgaver før du virkelig ha forstått begrepet – på den måten kan du sette begrepet i sammenheng og se hva den brukes til.

  Få god oversikt

  •  Ren design, engasjerende ikoner, intuitiv struktur
     og håndtegnede illustrasjoner.

  •  Få fullstendig oversikt ved å kaste et blikk på siden.

  •  Gode brukeropplevelser gir mestringsfølelse
     og positive læringsopplevelser.

  Enkelt å holde fokus

  •  Tavleundervisning og synlig lærer
     aktiviser de viktige læringssentrene i
      hjernen.

  •  Korte og presise videoer regissert av
     et profesjonelt filmteam i studio.

  Forstå det vanskelige

  •  Motiverende lærer med topp score 
     fra elevundersøkelsen.

  •  Videoer med eksempler, analogier 
     og tankekart.

  •  Til hver teorivideo har vi anbefalte 
     studieteknikker.

  Øv på riktig tema

  •  Videoer kan merkes med ulike emojis
     som representerer din læringsopplevelse.

  •  Selvtester med oversiktskart som viser temaer
     det er vanlig å møte på eksamen. Oppgavene blir
     også markert med en farge etterhvert som du
     løser de. 

  •  Selvtester med oversiktskart over hvilke
     oppgaver andre studenter opplever som
     krevende.

  Få hjelp når du stopper opp

  •  Våre leksehjelpere vet hvordan man skaper
     positive læringsopplevelser. Ved å sette ord på
     dine tanker blir det enklere å oppdage hva som
     holder deg tilbake.

  •  Superelev gjennomgår de beste studieteknikker i
     50 korte og effektive artikler.

Image 01